Couzy hard, andere militairen mild beoordeeld

Het rapport van de enquêtecommissie betekent eerherstel voor generaal Ad van Baal, die vorig jaar moest aftreden als bevelhebber der landstrijdkrachten (BLS). De commissie vindt dat de conclusie van het NIOD dat er sprake is geweest van `onwil' bij de landmachttop om de minister te informeren heeft geleid tot ,,onduidelijkheid''. Deze onduidelijkheid heeft bijgedragen tot ,,een klimaat waarin persoonlijke maatregelen zijn genomen''. De commissie vindt het ,,begrijpelijk'' maar ,,niet terecht'' dat toenmalig minister De Grave Van Baal dwong op te stappen. ,,Op basis van de bevindingen van het NIOD ziet de commissie geen reden waarom Van Baal zijn functie van BLS ter beschikking heeft moeten stellen.'' Gezien de conclusies van Van Kemenade ('geen doofpot') kon De Grave eerder, in 2000, niet om Van Baal heen, zo stelt de commissie.