Couzy hard, andere militairen mild beoordeeld

Generaal Janvier is tot spijt van de enquêtecommissie niet verschenen voor een verhoor. Eerder liet de Franse UNPROFOR-commandant al een uitnodiging van het NIOD-onderzoeksteam aan zich voorbijgaan. De Nederlanders willen vooral weten waarom hij zo lang aarzelde met het overgaan tot luchtsteun voor de bedreigde enclave. Op 9 en 10 juli had Dutchbat al verzoeken om luchtsteun gestuurd. Op 11 juli, toen de Bosnische Serviërs al in Srebrenica-stad stonden, zette Janvier pas F16's in. De commissie schrijft dat zij ,,Janvier verantwoordelijk houdt voor de te late toekenning van de luchtsteun''.Volgens de commissie was op 9 en 10 juli aan alle voorwaarden voldaan, waaronder luchtsteun zou worden verleend. ,,Door lang twijfelen van Janvier is aan het einde van de dag luchtsteun niet meer opportuun.''