Advocaten tegen wetsontwerp

De Nederlandse Orde van Advocaten verzet zich tegen uitbreiding van de identificatieplicht. Het wetsontwerp van demissionair minister Donner (Justitie) maakt niet duidelijk dat de effectiviteit van de rechtshandhaving daardoor verbetert, aldus de Orde. Als het wetsvoorstel toch wordt aangenomen, moet daarin in ieder geval de verplichting voor de politie worden opgenomen om in het proces-verbaal een zogeheten `noodzakelijkheidcriterium' op te nemen. Daardoor kan de rechter achteraf altijd toetsen of de politie terecht van haar recht om een identiteitsbewijs te vragen, gebruik heeft gemaakt. De Orde bepleit verder dat de in het wetsvoorstel genoemde leeftijdsgrens van twaalf jaar wordt verhoogd naar wat in andere Europese landen gebruikelijk is: zestien jaar.