Zelf denken

De uitspraak van Rumsfeld haalt ons bij de les. De eventuele oorlog in Irak heeft ten onrechte een ondergeschikte rol gespeeld bij de verkiezingen maar het kan een breekpunt worden in de formatie van een CDA-PvdA-kabinet. Ik hoop dat de volgelingen van de Verenigde Staten nu de schellen van de ogen zijn gevallen. De waarden die de Founding Fathers vanuit de Europese Verlichting hebben meegenomen naar de Nieuwe Wereld zijn geperverteerd tot een onuitstaanbaar superioriteitsgevoel. Het gebrek aan zelfkritiek en de narcistische overgevoeligheid voor weerstand in een land dat over zoveel onweersproken macht beschikt, is angstaanjagend. De kritiek in Europa neemt toe. Het wordt tijd dat Europa (en niet alleen Duitsland en Frankrijk) als zelfstandige politieke macht onomwonden stelling neemt: geen oorlog en zeker geen oorlog buiten de VN om. En als de nieuwe lidstaten in het oosten uit een misplaatst romantisch idee daterend van voor de Val van de Muur Amerika nog een lichtend voorbeeld van vrijheid, gelijkheid en broederschap vinden, dan wordt het tijd de oude ja-knikkersgewoonte af te leggen. Het perfide Albion opereert zoals altijd in splendid isolation van het continent. Laat het `oude' en het `nieuwe' Europa uit de eigen geschiedenis de moed putten de morele grondslag te hervinden en uit te dragen, waarop ze al kibbelend toch rust: denk zelf en don't follow leaders!

Nelleke Noordervliet is schrijver.

    • Nelleke Noordervliet