Wereldmacht

Uit de uitlatingen van de Amerikaanse minister van Defensie volgt dat Europa zich naast de Verenigde Staten, China, Rusland en India tot wereldmacht zal moeten ontwikkelen, en zich zal moeten bevrijden uit de greep van de VS.

Frankrijk en Duitsland, de twee landen die volgens Rumsfeld `het probleem' vormen, moeten het initiatief nemen en de overige landen van Europa voor dit doel winnen. Dat Europa zal weliswaar Turkije niet omvatten, maar wel speciale, positieve betrekkingen onderhouden met Turkije en de landen van Noord-Afrika.

Binnen Europa zal Polen samen met Frankrijk en Duitsland een bepalende factor zijn in de totstandkoming van de Europese Unie. Frankrijk, Duitsland en Polen zijn geroepen om de politieke en culturele eenwording van Europa te realiseren.

Dat Europa zal zich uitstrekken van de Oder tot Gibraltar en van IJsland tot Thessaloniki.

Joseph Rovan is emeritus hoogleraar Duitse geschiedenis.

Gerectificeerd

Bij het artikel De Verenigde Staten, het oude en het nieuwe Europa (25 januari, pagina 6) ontbreekt een bronvermelding: de tien niet-Nederlandse bijdragen (van

Sloterdijk, Menasse, Ben Jelloun, Clavier, Debray, Rovan, Schneider, Glucksmann, Schwarzer en Virilio) verschenen op 24 januari in de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    • Joseph Rovan