Scholen `verwitten'

Stedelijke vernieuwing leidt tot `verwitting' van zwarte scholen. Dit blijkt uit de stedelijke vernieuwing die de laatste jaren in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt heeft plaatsgevonden en die geldt als pioniersproject in Nederland. In de tweede helft van de jaren negentig zijn honderden koopwoningen gebouwd in deze buurt, die veel goedkope huurwoningen en veel allochtonen telt. De bewoners van de koopwoningen, voor het merendeel blanke middenklassers, doen hun kinderen vaak op de buurtscholen.Zo zijn de afgelopen jaren overwegend zwarte basisscholen als de Catamaran, De Bron en de Westerpark weer witter geworden.

,,Deze school is aan het verwitten'', beaamt J. van Velzen, directeur van de rooms-katholieke basisschool De Bron. ,,De laatste jaren zie je steeds meer kinderen van hoogopgeleide ouders op deze school komen.'' E. Bartlema, wethouder wonen en werken van het Amsterdamse stadsdeel Westerpark, vindt de stedelijke vernieuwing in de Staatsliedenbuurt alleen om deze reden al geslaagd. Toch waarschuwt hij voor te hoge verwachtingen. ,,We moeten niet denken dat de blanke middenklassers en de allochtonen nu elke avond gezellig bij elkaar gaan eten'', zegt hij. ,,Maar het is al mooi dat hun werelden niet volkomen gescheiden zijn.''

Zaterdags Bijvoegsel: pagina 25

    • Bernard Hulsman