Raadslieden eisen terugkeer Krekar naar Nederland

De Iraakse Koerd mullah Krekar, die onlangs naar Noorwegen werd uitgezet, moet in Nederland de behandeling van zijn asielaanvraag kunnen afwachten. Dat eisten Krekars raadslieden gistermiddag voor de Amsterdamse rechtbank.

De twee aanwezige landsadvocaten verwierpen namens de Staat het verzoek. Volgens hen heeft Krekar zijn asielverzoek in Nederland alleen gedaan om uitzetting naar Noorwegen te voorkomen.

Mullah Krekar werd op 13 januari op het vliegtuig naar Noorwegen gezet, waar hij een vluchtelingenstatus heeft. Krekar, leider van de radicale Ansar al-Islam-beweging, zat vier maanden in Nederlandse uitleveringsdetentie omdat Jordanië hem wilde hebben om heroïnehandel. Vorige week bleek dat Amman hem ook zoekt wegens betrokkenheid bij een bomaanslag.

Omdat Jordanië geen antwoord gaf op Nederlandse vragen over de drugsverdenking, besloot minister Donner (Justitie) hem op het vliegtuig naar Oslo te zetten. Daarbij zouden de Noorse autoriteiten de garantie hebben gegeven dat Krekar zou worden opgepakt. Dat gebeurde overigens niet vanwege ,,miscommunicatie'' tussen Noorwegen en Nederland. De Noorse justitie heeft geen juridische basis om de Iraakse Koerd vast te zetten. Wel loopt er een onderzoek naar de eventuele intrekking van Krekars vluchtelingenstatus en een strafvervolging naar mogelijke financiering van ,,guerrilla-activiteiten''.

Toen Krekar op 13 januari plotseling op het vliegtuig werd gezet, vroeg hij in Nederland asiel aan. Hij wilde zich eerst vergewissen van zijn juridische positie in Noorwegen. Het asielverzoek werd in twintig minuten afgewezen. Een beroepsmogelijkheid kreeg Krekar niet. Volgens de landsadvocaten maakte de Iraakse Koerd ,,misbruik van het recht'' en heeft hij in Noorwegen op korte termijn niets te vrezen. Maar Krekars Noorse advocaat zegt dat zijn vluchtelingenstatus hem ieder moment ontnomen kan worden.

Zijn raadslieden willen daarom dat hij in Nederland de asielprocedure voltooit. Volgens hen is er bovendien sprake geweest van een verkapte uitlevering. Juist omdat Nederland wist dat er in Noorwegen een strafvervolging liep, is er volgens de advocaten onrechtmatig gehandeld. Als Noorwegen Krekar had willen hebben, was de enige juiste weg een uitleveringsprocedure geweest, zo betoogden zij.

De landsadvocaat zei dat er geen andere keus was dan Krekar naar Noorwegen uit te wijzen. Eerder was hem de toegang tot Nederland ontzegd omdat hij een gevaar voor de openbare orde zou zijn.

De rechtbank doet binnen een week uitspraak over de gang van zaken rond de asielaanvraag in Nederland.