Overvallen door amnestie

Ik doe mee aan de spaarloonregeling. Met Staal Bankiers is in de basisovereenkomst bepaald dat het spaarsaldo bij de deblokkering na vier jaar wordt gestort op mijn rekening. Door de besluiten van het kabinet komt er ineens een groter bedrag vrij dan gepland. Nu heeft de bank bedacht om dat op een aparte rekening te storten. Ik krijg half maart uitsluitsel hoeveel dat is. Of ik kan via een telecode informeren hoe groot het is en dan opdracht geven om het alsnog op mijn rekening te storten. Dat alles opdat ik dan tijd genoeg heb, volgens de bank, om na te denken waar ik het geld aan uit wil geven. Mag de bank eenzijdig die basisovereenkomst opzeggen? Ik wil hen een brief op poten te sturen waarin ik eis dat zij zich aan de afspraak houden en het eerder vrijvallende spaartegoed onmiddellijk op mijn rekening storten. Volgens mij maken zij zich geen zorgen over mijn besluitvaardigheid, maar over hun eigen financiën.

(R. de B.)

Ik denk dat u gelijk heeft, maar de bank is in negatieve zin overvallen door het kabinetsbesluit. Daarom willen ze de gelden zo lang mogelijk onder zich houden, tegen betaling van rente aan u. De bank biedt u wel de gelegenheid om het saldo snel op te nemen. Die overeenkomst slaat op de normale wijze van deblokkeren en niet op de massale amnestie van de overheid vanaf 1 januari j.l. Dat is een vorm van overmacht, waarbij nieuwe regels gelden. Bespaar u de moeite van die brief.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen via de website www.nrc.nl/Hiele

    • Adriaan Hiele