Op zoek naar garantie

Mijn werkgever heeft het pensioencontract met Centraal Beheer niet verlengd. Ons pensioen kende een garantierente van 4 procent, maar het gemiddelde over de afgelopen zeven jaar kwam uit op 7 procent. Via een nieuwe verzekeraar (Nationale Nederlanden) krijgen wij nu een aangepaste regeling. Daarbij moeten we aangeven in welk beleggingsfonds wij willen beleggen. Die fondsen lopen op in risicoprofiel en variëren van het Geldmarktfonds tot het Verre Oosten Fonds. Ik ben hier niet gelukkig mee, want mijn garantie valt weg. Wat overblijft is het Geldmarktfonds dat uitsluitend in eurodeposito's belegt, het laagste risicoprofiel kent en sinds 1993 een gemiddeld rendement van 3,8 procent maakte.

(T. van S.)

Ik neem aan dat Nationale Nederlanden ook een vorm van garantie biedt, maar dat valt buiten de beleggingsfondsen. Of dat veel zal zijn, betwijfel ik, want de rente zit in een dalende trend en verzekeraars gaan daarom behoedzaam om met garanties. Liefst leggen ze het risico bij hun verzekerden, zoals in een beleggingsverzekering. Maar dat kan ook voordelig uitpakken. U kunt kiezen voor het geldmarktfonds en zo in de toekomst profiteren van een mogelijk stijgende rente. Het is niet anders.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen via de website www.nrc.nl/Hiele

    • Adriaan Hiele