Onderzoek Van der G. hapert

Het gedragskundig onderzoek naar Volkert van der G. in het Pieter Baan Centrum (PBC) heeft vertraging opgelopen. Dat komt omdat er tot nu toe nog steeds geen oplossing is gevonden voor het onderzoeksplan voor Van der G.

Belangrijkste probleem, zo bevestigen betrouwbare bronnen, is het permanente cameratoezicht. In de `Bijlmerbajes', het huis van bewaring waar Van der G. tot nu toe gedetineerd zat, was er oorspronkelijk sprake van dag en nacht camera-observatie. Uiteindelijk werd deze maatregel versoepeld en functioneerde het permanente cameratoezicht alleen 's avonds en 's nachts. Binnen het PBC worden gedetineerden juist overdag voortdurend in groepsverband geobserveerd. Volgens de leiding van het PBC is het niet nodig om het cameratoezicht ook in de nachtelijke uren voor Van der G. te handhaven. Het ministerie wil dat echter wel, waardoor Van der G. in de praktijk weer 24 uur per dag onder permanent toezicht zou staan.

Van der G. heeft inmiddels wel enkele gesprekken met zijn behandelteam gehad, maar het onderzoeksprogramma, dat oorspronkelijk in de week van 13 januari had moeten beginnen, is nog niet op gang gekomen. Naast het probleem over de camera-observatie is er ook nog geen oplossing gevonden voor de observatie in groepsverband. Dat ligt gecompliceerd omdat Van der G., in verband met zijn eigen veiligheid, niet in aanraking mag komen met medegedetineerden, zo vindt het ministerie. Het PBC vindt dat Van der G. gewoon kan deelnemen aan het observatieprogramma binnen een kleine groep. Dat is voor de wetenschappelijke waarde van het eindrapport van groot belang. Zowel het ministerie als Van der G.'s raadslieden onthouden zich van commentaar. Volgende week woensdag is er weer een `pro forma'-zitting. De stand van zaken in het PBC zal dan ook aan de orde komen.