Nieuw Europa

Ik vraag me af of de Amerikanen, die aanstalten maken om een oorlog tegen Irak te beginnen, niet eigenlijk zelf het `oude' Europa vertegenwoordigen. Ik geloof dat de Duitsers en de Fransen aan vrede de voorkeur geven omdat wij in het verleden zoveel oorlogen hebben gehad. Door die ervaringen is het oude Europa wijs geworden. Napoleon wilde Europa nog verenigen door oorlog te voeren. Wij zijn nu verder. Als Europeanen hebben wij een verantwoordelijke positie. Dat de Amerikanen opkomen voor hun eigen belangen is duidelijk, maar zij doen dat op een manier die geen tegenspraak duldt. Wij hebben dat meegemaakt toen Amerika de Europeanen probeerde te dwingen om Turkije in de Europese Unie op te nemen, en nu horen wij het weer in de verklaring van Donald Rumsfeld. Soms wordt het oude synoniem met wijsheid. Daarom heeft Rumsfeld ongelijk. Wij leven in een nieuw Europa, een Europa van de vrede, een Europa dat geleerd heeft uit het verleden, uit het oude Europa.

Christian Clavier speelde de hoofdrol in de televisiefilm Napoleon.

Gerectificeerd

Bij het artikel De Verenigde Staten, het oude en het nieuwe Europa (25 januari, pagina 6) ontbreekt een bronvermelding: de tien niet-Nederlandse bijdragen (van

Sloterdijk, Menasse, Ben Jelloun, Clavier, Debray, Rovan, Schneider, Glucksmann, Schwarzer en Virilio) verschenen op 24 januari in de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    • Christian Clavier