Niet meelopen

Ik was tegen de Golfoorlog en ook tegen het ingrijpen in Kosovo; in die gevallen waren de Europeanen willoze meelopers van de Verenigde Staten, aan wier leiding zij zich onderwierpen. Het samengaan van Duitsland en Frankrijk tegen Amerika, en hun besliste afwijzing van de oorlog, verheugt mij en vervult mij met hoop. Voor Europa is dit erg belangrijk. Ik stond steeds sceptisch tegenover de euro en de Europese eenwording, maar nu krijgt Europa een politieke, een buitenpolitieke dimensie waar we iets van mogen verwachten.

Régis Debray vocht met Che Guevara in Bolivia. Hij was extern adviseur van president Mitterrand.

Gerectificeerd

Bij het artikel De Verenigde Staten, het oude en het nieuwe Europa (25 januari, pagina 6) ontbreekt een bronvermelding: de tien niet-Nederlandse bijdragen (van

Sloterdijk, Menasse, Ben Jelloun, Clavier, Debray, Rovan, Schneider, Glucksmann, Schwarzer en Virilio) verschenen op 24 januari in de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    • Régis Debray