Mes met drie kanten

Ik zit in de WAO en mijn toekomst is moeilijk in te schatten. Ik wil een huis kopen. Mijn netto maandinkomen bedraagt 1.200 euro en ik heb 65.000 euro eigen geld. Ik heb dit met een financieel adviseur besproken. We waren het erover eens dat het onverstandig is om nu een huis te kopen. Wel adviseerde hij om elke maand 150 euro te storten in een levensverzekering. Mocht ik later wel een huis kopen, dan zou ik daar veel profijt van hebben. Zo niet, dan kan ik de uitkering op mijn 65ste gebruiken als pensioenaanvulling. Waarmee het mes volgens hem aan twee kanten snijdt, omdat tegen de tijd dat ik met pensioen ga de pensioenen waarschijnlijk aanzienlijk lager zijn dan nu. Omdat deze adviseur niet onafhankelijk is en het om grote bedragen gaat, twijfel ik.

(Y. van de E.)

U twijfelt terecht. De adviseur moet geweten hebben dat zijn mes aan drie kanten snijdt, want hij verdient provisie aan een verzekering. Daar is niets op tegen, mits zijn advies zinnig is. Dat is het niet. Die 150 euro kunt u zelf ook in een beleggingsfonds storten. Dan beschikt u vrij over uw reserves, u bespaart de kosten die de verzekeraar rekent en een verzekeraar belegt in het algemeen niet beter dan een beleggingsfonds. Waarom de pensioenen lager zullen worden, weet ik niet. Misschien doelt hij alleen op uw situatie, wegens de WAO. Een extra reden om zuinig te zijn. Moet u wel een huis kopen?

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen via de website www.nrc.nl/Hiele

    • Adriaan Hiele