Loog Bos over de ozb of niet?

Liegt Wouter Bos, of heeft Gerrit Zalm het bij het verkeerde eind? De discussie die vorige week na opmerkingen van Zalm over de financiële plannen van de PvdA ontstond ('Bos liegt!'), spitst zich toe op de inzet van de `winst' die de PvdA inboekt door de onroerendzaakbelasting (ozb) niet af te schaffen. De VVD wil de `huizenbelasting' teruggeven aan de burger, de PvdA denkt het geld beter te kunnen besteden.

Het niet afschaffen van de ozb levert grosso modo twee miljard euro op. Dat bedrag wil de PvdA inzetten om een deel van de door het kabinet Balkenende ingezette bezuinigingen op het terrein van de sociale zekerheid terug te draaien. Balkenende c.s. hebben in hun begroting voor 2003 in totaal voor ongeveer drie miljard euro aan bezuinigingen op dat terrein aangekondigd. Het betreft bezuinigingen op het gebied van Melkertbanen, de huursubsidie, belastingkortingen voor werkgevers die laagbetaalde werknemers aannemen, de inkomenspositie van werklozen en snijden in de bureaucratie.

In de vaak felle debatten in de campagne dacht Zalm van Bos begrepen te hebben dat de PvdA al deze bezuinigingen uit het regeerakkoord wilde terugdraaien. Financieel specialist Willibrord van Beek (VVD): ,,Ze maakten bezwaar tegen een heleboel maatregelen uit de begroting 2003, maar ze trokken geen geld uit om ze ook daadwerkelijk terug te draaien. Als ze al ergens een lastenverlichting schrapten, zoals bijvoorbeeld het kwartje van Kok, dan zetten ze die niet in om de sociale zekerheid te redden, maar dan ging dat naar een mobiliteitsfonds.''

Bos heeft nooit gezegd alle maatregelen te willen terugdraaien, hoewel die suggestie wel hier en daar is gewekt. Op sommige punten is de PvdA het eens met de maatregelen van Balkenende c.s., zoals met bezuinigingen op het terrein van arbeidsmarktinstrumenten, scholingsinstrumenten en een verdere decentralisatie naar gemeenten.

In het PvdA-plan voor de komende jaren staat dat de partij slechts ,,een deel'' van die bezuinigingen wil terugdraaien. De PvdA had voor ongeveer één miljard euro aan maatregelen ingeboekt om ,,de ergste schade'' te herstellen. Financieel specialist Crone (PvdA) had de exacte bedragen bij de terug te draaien maatregelen ,,op een papiertje in mijn achterzak''. De rest van de twee miljard van de ozb wil de PvdA gebruiken om de sociale partners te bewegen tot loonmatiging te komen.

Overigens heeft de PvdA nog overwogen een persconferentie in te lassen over de beschuldigingen van de VVD-leider, maar zag daar uiteindelijk van af, toen bleek dat de woorden van Zalm niet inhoudelijk werden opgepikt in de media.

    • Egbert Kalse