HISTORIE

Een beknopt overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse radio.

1919 Hanso Henricus Schotanus á Steringa Idzerda zendt vanuit de Beukstraat 8-10 in Den Haag het eerste radioprogramma uit: Radio Soireé Musicale. Het eerste liedje van het programma is Turf in je ransel.

1923 De Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF) in Hilversum krijgt een zendvergunning. De Hilversumsche Draadlooze Omroep (HDO), opgericht door de NSF, begint met uitzenden.

1924 De protestanten richten een eigen omroep op: de Nederlandsche Christelijke Radio Vereniging, NCRV.

1925 De socialistische Vereeniging Arbeiders Radio Amateurs (VARA) en de Katholieke Radio Omroep (KRO) beginnen met het verzorgen van uitzendingen, ieder op een eigen vaste avond.

1926 De Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep VPRO wordt opgericht. Deze omroep wenst geen vaste uitzendavond en zendt af en toe een religieus programma uit.

1928 De HDO fuseert met een beginnende algemene omroep en gaat verder onder de naam Algemene Vereeniging Radio Omroep, AVRO.

1930 De minister van Waterstaat vaardigt het eerste Zendtijdenbesluit uit. De zendtijd wordt verdeeld over de vijf omroepen. NCRV en KRO, die eerder een eigen zender in Huizen lieten bouwen, houden hun aandeel op die zender. Op de Hilversumse zender krijgen AVRO en VARA evenveel zendtijd en krijgt de VPRO een vastgesteld aantal uitzenduren. Ook wordt bepaald dat er geen reclame gemaakt mag worden op de radio.

1940 Radio Oranje begint haar eerste uitzending vanuit Londen met een toespraak van koningin Wilhelmina.

1941 De Duitse bezetter ontbindt de omroepen en vervangt die door de Rijksradio, waar NSB'ers de belangrijke functies bekleden. Er komt een luisterbijdrage van negen gulden per jaar, die iedere Nederlander met een radio moet betalen.

1944 Radio Herrijzend Nederland zendt vanuit het bevrijde Eindhoven zijn eerste programma uit.

1947 De Nederlandse Radio Unie (NRU) wordt opgericht en gaat de facilitaire voorzieningen beheren waar omroepen gebruik van maken. De luisterbijdrage wordt gehandhaafd.

1947 De Stichting Radio Nederland Wereldomroep begint met uitzenden.

1965 Het overgangsbestel treedt in werking en maakt het voor nieuwe omroepen mogelijk zendtijd te krijgen.

1969 De Omroepwet treedt in werking en er komt een Nederlandse Omroep Stichting (NOS) die de taken van de NRU overneemt en ook zelf zendtijd krijgt.

1975 Voormalige piratenomroep Veronica krijgt zendtijd. Met de Tros en de EO, die in 1966 en 1970 Veronica voorgingen, zijn er nu acht omroepen.

1988 De commerciële radiostations Radio 10 en Sky Radio gaan vanuit het buitenland via de kabel in Nederland uitzenden.

1992 Noordzee Nationaal start als eerste commerciële radiostation met een Nederlandse licentie.

1998 Diverse regionale en lokale commerciële radiostations nemen nieuwe frequenties in gebruik.

1998 De nieuwe jongerenzender BNN zendt zijn eerste programma uit.

Bron: Rotterdams Radio Museum en www.radionieuws.nl