De Verendigde Staten, het oude en het nieuwe Europa

Donderdag kreeg Donald Rumsfeld, de Amerikaanse minister van Defensie, de vraag voorgelegd hoe hij staat tegenover de bedenkingen die in landen als Frankrijk en Duitsland, Europese bondgenoten van de VS, bestaan over een eventuele oorlog tegen Irak. Zijn antwoord, waarin hij sprak over een oud en een nieuw Europa, wekte veel beroering.

Op deze pagina reacties van een aantal Europese schrijvers, en de letterlijke tekst van Rumsfelds antwoord.