Blindheid

Het Amerikaanse beleid wordt van oudsher gekenmerkt door arrogantie en door minachting van de ander. Tot dusverre waren vooral arme volkeren het voorwerp van deze minachting, maar nu worden ook de Europeanen het slachtoffer van deze kortzichtigheid en dit gebrek aan respect. Het is verontrustend dat de door haar oorlogsobsessie verblinde regering-Bush tekeergaat alsof de burgerbevolking van de Arabische wereld en nu ook van Europa niets te betekenen heeft. Wat mij nog het meest zorgen baart is dat hier niet het intellect aan de macht is, maar de bekrompenheid, die zich op haar grofheden laat voorstaan. Het besef dat het lot van de wereld in de handen van zulke mensen ligt, is angstwekkend.

Tahar Ben Jelloun is schrijver.

Gerectificeerd

Bij het artikel De Verenigde Staten, het oude en het nieuwe Europa (25 januari, pagina 6) ontbreekt een bronvermelding: de tien niet-Nederlandse bijdragen (van

Sloterdijk, Menasse, Ben Jelloun, Clavier, Debray, Rovan, Schneider, Glucksmann, Schwarzer en Virilio) verschenen op 24 januari in de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    • Tahar Ben Jelloun