ROC Amsterdam verbiedt dragen gezichtssluier

Drie leerlingen van het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) in Amsterdam mogen sinds gisteren niet meer gesluierd op school verschijnen. Dat heeft het bestuur van het ROC besloten. De drie zestienjarige meisjes zijn sinds het verbod niet meer op school verschenen. Een van de meisjes zou een rechtszaak tegen het ROC overwegen.

Het schoolbestuur had al eerder een verbod aangekondigd op de zogenoemde niqaab of chador, een sluier die het hele gezicht bedekt en alleen de ogen vrijlaat. De school moest alleen nog onderzoeken of een verbod juridisch haalbaar is. Volgens woordvoerder Ad Veen is een verbod op de niqaab te rechtvaardigen op `functionele gronden'. Een sluier die het gezicht bedekt maakt communicatie tussen docent en leerling moeilijk en is op grond daarvan te verbieden.

De school voor beroepsonderwijs heeft nu een gedragscode opgesteld die vanaf september 2003 voor alle nieuwe leerlingen zal gelden. ,,Met elke nieuwe leerling sluiten we een onderwijsovereenkomst af, waarin staat dat een gezichtssluier ongewenst is op onze school. Een andere regel zal zijn dat de voertaal op school Nederlands is.''

Om de gezichtssluier ook voor de `oude leerlingen' te verbieden, is volgens Veen een andere constructie bedacht. Voor hen zijn `huisregels' vastgesteld. En daar staat in dat sluiers met ingang van gisteren ongewenst zijn.

Het schoolbestuur laat weten de beslissing heel vervelend te vinden. De school biedt de meisjes vier mogelijkheden. De eerste is dat de school hen in contact brengt met een advocaat, zodat ze een kort geding kunnen beginnen. Veen: ,,Dat zouden wij toejuichen.''

De school kan de meisjes ook in contact brengen met Marokkaanse organisaties voor een gesprek. Als het nodig is, zal het ROC een ander opleiding zoeken voor de leerlingen, bijvoorbeeld bij de LOI voor thuisonderwijs. Een vierde alternatief is: de sluier afdoen. Dat laatste hebben de meisjes tot nog toe geweigerd.

Volgens het Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR) is een verbod van islamitische gezichtssluiers op scholen niet alleen mogelijk maar ook wenselijk. Praktische en maatschappelijke belangen wegen volgens het LBR zwaarder dan de vrijheid van godsdienst, zo stelde het bureau in een brief aan alle ROC's en de Tweede Kamer. Directeur Fermina hoopt dat de kwestie binnenkort voor de rechter komt. ,,Dan hebben we tenminste duidelijkheid.'

De Commissie Gelijke Behandeling stelde in 2001 een islamitische kandidaat-griffier in het gelijk en oordeelde dat dat ze haar hoofddoekje op mocht houden. Ze was bij een sollicitatie op de rechtbank in Zwolle afgewezen. Volgens de commissie valt het hoofddoekje niet onder de geldende kledingregels voor de rechterlijke macht.