Plan voor Noordelijk cultuurfonds

Een nieuw Noordelijk Productiefonds moet vanaf 2005 de cultuur aldaar versterken. Drie provincies en twee gemeentes willen gezamenlijk 1 miljoen euro investeren, mits het Rijk eenzelfde bedrag bijdraagt.

Het gaat om de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de gemeentes Groningen en Leeuwarden. Het plan voor een Noordelijk Productiefonds staat in de conceptnota ,,Voor kwaliteit en ontwikkeling. Noordelijke ambities voor cultuur in de periode 2005-2008'', die in maart ter beoordeling naar de minister van OC&W gaat. Het geld moet onder meer worden gebruikt om nieuwe initiatieven op het gebied van beeldende kunst, toneel en muziek te stimuleren, zodat ze kunnen doorgroeien naar een landelijk kwaliteitsniveau. Ook moeten bestaande instellingen en producten financieel worden ondersteund.

De huidige culturele infrastructuur in het noorden is van hoge kwaliteit, maar wel kwetsbaar, zo blijkt uit een recent uitgevoerde analyse. Er is maar een beperkt aantal instellingen en kunstvakopleidingen. Volgens de Drentse cultuurgedeputeerde M. Brink-Massier is er geld nodig om het culturele voorzieningenniveau te verstevigen en behouden. ,,We hebben maar één Noord Nederlands Toneel en één Noord-Nederlands Orkest. We hoeven er niet zoveel te hebben als in het westen, maar we vragen het rijk wel een bijdrage om dit alles in stand te houden.''

De overheden willen onder meer geld besteden aan experimentele theaterwerkplaatsen voor jongeren. Ook moeten de amateurkunst en het cultuuronderwijs verbeteren, en wordt er gedacht aan ruimtes voor kunstenaars van buiten de provincie die op locatie willen werken.

De vijf noordelijke partners sloten in 1996 een convenant met als doel het culturele klimaat in Noord-Nederland te versterken. In 1999 bleek uit onderzoek dat relatief weinig rijkssubsidies op cultuurgebied in het noorden terechtkomen, omdat het aantal aanvragen beperkt is. Verder waren de toegekende subsidies meestal lager dan die voor vergelijkbare projecten uit de Randstad. Volgens Brink-Massier wordt er in het noorden per inwoner 20 tot 30 euro overheidsgeld aan cultuur besteed. In de rest van het land is dat 15 euro.