Pas verschenen: Non fictie

Ben Endlich: 450 jaren Burger-Weeshuys. Aspekt, 416 blz. €36,98

In het voormalige Burgerweeshuis is tegenwoordig het Amsterdams Historisch Museum gevestigd. Men hoeft er geen al te zielige associaties bij te hebben: het was een moderne charitatieve instelling waar kinderen van ouders die burger van de stad waren geweest een goede opleiding kregen. De lange geschiedenis wordt in dit boek uitvoerig beschreven.