Pas verschenen: Non fictie

Ewoud Sanders: De taal van het jaar. De nieuwe woorden en uitdrukkingen van 2002. Prometheus/NRC Handelsblad, 96 blz. €10,–

Jaarlijks verschijnend boekje waarin taalhistoricus en journalist Ewoud Sanders nieuwe woorden signaleert, geïllustreerd door Reid, Geleijnse en Van Tol (Fokke en Sukke). De meest voorkomende neologismen waren: LPF, raadsgriffier, demoniseren, `at your service' en `in de geest van Pim'. Een deel van het boek verscheen eerder in NRC Handelsblad.