Ouderen willen wet over pensioen

De ouderenbonden eisen dat de sociale partners samen met hen gaan werken aan een wetsvoorstel voor de medezeggenschap van ouderen bij pensioenfondsen. Als de werkgevers en werknemers dit niet willen, komt er geen convenant over deze medezeggenschap.

Dit heeft een woordvoerder van het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO), waarbij zo'n 650.000 ouderen zijn aangesloten, vanmorgen gezegd. ,,Wij willen binnen twee jaar wetgeving over de medezeggenschap van ouderen. De werkgeversorganisaties en vakbonden moeten daar samen met ons aan gaan werken. Alleen dan gaan wij akkoord met een voorlopig convenant'', zegt de woordvoerder.

De ouderen hebben heeft vorige maand een principe-akkoord gesloten met de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van werkgevers- en werknemers, over de medezeggenschap van ouderen bij de ongeveer duizend pensioenfondsen. Omdat het vorige convenant volgens de ouderen veel te weinig had opgeleverd, was er in het nieuwe akkoord een clausule opgenomen: mochten opnieuw te weinig fondsen de medezeggenschap regelen dan zou worden gewerkt aan wetgeving. De achterban van de ouderenorganisaties wil nu echter hoe dan ook wetgeving en ziet het convenant als een voorlopige oplossing.

De medezeggenschap van ouderen bij de pensioenfondsen, waarvan vele worden bestuurd door de sociale partners, is een slepende kwestie. De huidige pensioenbesturen voelen niet veel voor meer invloed van ouderen, maar nog minder voor een wettelijke regeling waarvoor D66 inmiddels een voorstel heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Om wetgeving af te wenden proberen de sociale partners een convenant af te sluiten met de ouderenbonden.

De verhoudingen tussen de pensioenbesturen en de ouderen is op scherp gezet door de matige financiële resultaten van de fondsen. In tijden van overvloed zijn veel overschotten teruggeven aan werkgevers en werknemers door lage of zelfs ontbrekende premiebetalingen. Nu de beurs tegenzit vangen de fondsen de tekorten op door de premies te verhogen maar ook door de pensioenuitkeringen slechts gedeeltelijk te verhogen met de inflatie. Daardoor daalt de koopkracht van ouderen.