Omgeving van Rotterdam CS fouilleergebied

Het drukke uitgaansgebied in de omgeving van het Centraal Station in Rotterdam is per 1 februari aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot 1 mei kan daardoor iedereen die zich in dat gebied bevindt, preventief worden gefouilleerd. Dit gebied is aangewezen wegens het uitgaansgeweld, zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam. Eerder werd ook preventief gefouilleerd in de omgeving van de Nieuwe Binnenweg en in de Tarwewijk. Het gebied dat nu is aangewezen, wordt begrensd door de Heer Bokelweg, Hofplein, Pompenburg, Weena en Rotterdam CS. Al eerder werden in de directe omgeving van het station 24 camera's geplaatst. Het college van B en W heeft eerder toegezegd dat het station dit jaar een stuk veiliger zou worden. Onder meer alle geregistreerde overlastgevende personen moeten er per 1 september zijn verwijderd. Binnen het fouilleergebied ligt ook de aanrijroute voor taxi's naar het CS. Juist deze week liet een taxichauffeur weten de voortdurende controles in de Tarwewijk hinderlijk en tijdrovend te vinden.