Machinist die zwijgt in Fries moet straf

Machinisten van het noordelijk vervoersbedrijf NoordNed die in de trein weigeren ,,station Hurdegaryp' in het Fries om te roepen, moeten voor straf twee ATV-dagen inleveren. Dit schrijft het Anti Discriminatie Bureau Fryslân in een brief aan de directie van NoordNed.

Enkele machinisten roepen nog altijd ,,Hardegarijp' om en dat kan niet, vindt het bureau. Zowel op de treinkaartjes als op reisplanners en stationsborden staat al vier jaar de Friese naam. De directie van NoordNed wees zijn machinisten er al eerder op dat ,,Hardegarijp' niet meer bestaat en dat de nieuwe Friese naam moet worden omgeroepen.

In 1989 besloot de gemeente Tytsjerksteradiel officieel Friestalige plaatsnamen in te voeren. Volgens C. Jousma van de Ried fan de Fryske Beweging is er een kleine groep machinisten die klaarblijkelijk een aversie heeft tegen de Friese naam. ,,Het is maar tien procent dat de hakken in het zand zet en het vertikt om `Hurdegaryp' te zeggen. En dat zijn soms zelfs ook nog Friestaligen, die het indertijd niet eens waren met de invoering van de Friese plaatsnamen.'

Er worden echter geen maatregelen genomen tegen dwarse machinisten die ,,Hardegarijp' blijven zeggen. ,,ATV-dagen inhouden gaat ons te ver', stelt een woordvoerder van NoordNed. ,,Daar is het niet ernstig genoeg voor. En laten we wel wezen: er zijn belangrijker dingen. Maar we blijven onze mensen er wel op aanspreken.'

Jousma stelt een compromis voor: als de naam twee keer wordt herhaald, mag de naam één keer in het Nederlands door de microfoon worden geroepen.

De woordvoerder van NoordNed zegt dat de brief van het Anti Discriminatie Bureau Fryslân op het prikbord in de kantine van de machinisten is opgehangen, net als die van een boze reiziger die had geturfd hoe vaak er nog ,,Hardegarijp' werd gezegd.