Maarten Biesheuvel

In het interview van Margot Dijkgraaf met mijn man Maarten Biesheuvel in het Cultureel Supplement van 6 december 2002 zijn enige vergissingen geslopen. Over die vergissingen zijn twee brieven binnengekomen (Cultureel Supplement, resp. 13 en 20 december 2002). De eerste brief betrof een citaat uit het gedicht Fragen van Heinrich Heine. De briefschrijver vermoedde dat Maarten uit een suspecte bron citeerde, maar dat was allerminst het geval. Hij citeerde uit de Heine-bloemlezing van J. Presser genaamd Ich weiss nicht was soll es bedeuten. In het interview is deze titel versmolten met de laatste vier regels van het geciteerde gedicht Fragen. Ook staat er `Wegen' in plaats van `Wogen' (golven) wat de tekst onbegrijpelijk maakt.

De tweede brief betrof het Leids Universiteitsblad. In het interview stond dat Maarten in 1967 hoofdredacteur was van de studentenredactie van dat blad (er bestond ook een `professorenredactie' – zij wisselden elkaar af). Hier is het jaartal 1967 verkeerd. Maarten schreef sinds oktober 1962 geregeld in het LUB, vaak onder pseudoniem. Hij was hoofdredacteur van de studentenredactie van oktober 1963 tot en met juni 1964. Daarna was hij nog tot februari 1965 gewoon redacteur.

In 1966 kwam Maarten in het gekkenhuis terecht en was zijn leven als student voorbij. Hij studeerde nog wel af in 1969. Vervolgens begon zijn schrijversleven.

Maarten Biesheuvel

    • Eva Biesheuvel-Gütlich