Groeiend verzet tegen houding VS

De Verenigde Staten komen meer geïsoleerd te staan in de kwestie-Irak, nu ook Rusland en China zich gisteren hebben uitgesproken tegen een door Amerika geleide aanval op Bagdad. Rusland en China sloten zich daarmee aan bij Frankrijk en Duitsland, die ook meer tijd voor de wapeninspecteurs willen.

De Franse, Russische en Chinese positie betekent dat nu een meerderheid van de vijf vaste leden met vetorecht in de VN-Veiligheidsraad tegen een vroegtijdige Amerikaanse-Britse aanval op Irak is. Duitsland, volgende maand voorzitter van de Veiligheidsraad, liet gisteren weten dat het, mogelijk medio februari, een volgend rapport wil van de VN-wapeninspecteurs in Irak na de tussenrapportage van komende maandag.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Ivanov, zei gisteren: ,,Er is nu geen ernstige reden voor het begin van een militaire aanval op Irak. We hopen dat geen enkel land een afzonderlijke actie buiten VN-besluiten om onderneemt.'' China liet via een regeringswoordvoerder weten dat zijn positie ,,zeer dicht bij die van Frankrijk ligt''. ,,We zijn bezorgd en voelen ons niet op ons gemak over de grootschalige militaire opbouw'', aldus de woordvoerder in Peking.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Powell, zei gisteren dat de VS genoeg andere coalitiepartners zullen vinden als zij besluiten tot een oorlog. [Vervolg AANVAL: pagina 5]

AANVAL

Powell: Scherpe verschillen tussen de VS en Europa

[Vervolg van pagina 1] ,,Ik denk niet dat wij ons zorgen hoeven te maken dat we het alleen moeten doen'', zei Powell gisteren. Maar hij erkende wel dat er ,,scherpe verschillen'' bestaan tussen de VS en de Europese bondgenoten.

De woordvoerder van het Witte Huis, Fleischer, zei gisteren dat het ,,zeer wel mogelijk'' is dat Frankrijk niet meedoet aan een militaire actie, en andere Europese landen wel. ,,Het is hun voorrecht, als ze daarvoor kiezen, om aan de zijlijn te staan'', zei hij. Volgens de woordvoerder vertrouwt president Bush erop dat andere Europese landen zoals Italië, Spanje en enkele Oost-Europese landen wel ,,gevolg aan de oproep zullen geven'', net als Australië.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Straw, zei gisteren tijdens zijn bezoek aan Washington dat de Amerikaanse en Britse positie ,,precies hetzelfde'' zijn. Straw zei dat beide landen zich het recht voorbehouden om op te treden als ,,er geen duidelijke resolutie binnen de VN is''. De Amerikaanse plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken, Armitage, zei gisteren in Rusland dat de VS geen tweede VN-resolutie nodig hebben voor een aanval op Bagdad.

De Russische president Poetin zei gisteren in een telefoongesprek tegen Bush dat de tussenrapportage van de wapeninspecteurs komende maandag aan de VN-Veiligheidsraad de sleutel is voor verdere actie. Het Kremlin deelde mee: ,,De Russische zijde stelde vast dat de belangrijkste criteria bij de beoordeling van de situatie de conclusies van de internationale inspecteurs zijn, die spoedig aan de VN-Veiligheidsraad worden gepresenteerd.''

Onze correspondent in Madrid meldt:

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Ana Palacio, heeft gisteren in het Spaanse parlement verklaard dat de regering in principe een ingrijpen van de Verenigde Staten zal steunen. De minister noemde het standpunt van de Franse president Chirac ,,demagogisch'' en bekritiseerde de Duitse stellingname als incoherent. Na afloop van het optreden sprak de socialistische oppositie zijn ongenoegen uit over het feit dat premier Aznar tot dusver geen enkele keer heeft gedebatteerd over de Spaanse steun aan de VS.

Ook blijft volgens de oppositie onduidelijk onder welke voorwaarden Spanje zijn steun verleent. Palacio zei te hopen op een eenduidige stellingname van de Verenigde Naties. Maar de minister sloot niet uit dat Spanje steun zal geven aan een eenzijdig gewapend optreden van de VS tegen Irak.

reacties: pagina 5