Geen kans op explosie Petten

Zelfs een volledige breuk in de koelwaterleiding kan niet tot een nucleaire ontploffing in de kernreactor in Petten leiden. Tot die conclusie is een forum van deskundigen gekomen. Staatssecretaris Van Geel (MIlieu) heeft de conclusies vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden. Het onderzoek werd ingesteld na twijfel over de kans dat zich een nucleaire explosie in de reactor zal voordoen. Met de uitkomst die er nu ligt hoopt Van Geel dat alle onzekerheid over de veiligheid van de reactor is weggenomen.