Doodsbang voor vossen

Fox Evil is de naam van een ziekte waarbij het haar uitvalt. Het is ook de titel van de nieuwste thriller van de beroemdste Engelse misdaadschrijfster van dit moment, Minette Walters. En het is de roepnaam van de aanvoerder van een naargeestig groepje rondtrekkende krakers, de vader van Wolfie – een engerd. Wolfie denkt dat zijn vader Fox heet, omdat hij slim is en 's nachts door de bossen sluipt. Dat zijn vaders achternaam Evil is, verbaast hem evenmin, want Fox draagt in zijn ene broekzak een vlijmscherp scheermes en in de andere een zware hamer. Vaag, heel vaag meent Wolfie te weten dat die hamer iets te maken heeft met de verdwijning van zijn moeder en broertje, maar als iemand hem naar hen vraagt wordt hij heel bang en kan hij zich niets feitelijks herinneren, hoe hij het ook probeert. Wolfie is als de dood voor zijn vader maar, aangezien hij nu eenmaal niemand anders heeft, roept hij ook als het nodig is, geen hulp in.

Minette Walters is een creatief auteur die met elk boek een nieuwe `formule' bedenkt. Haar acht romans tot nu toe vormen geen serie met vaste patronen en hoofdpersonen, al kennen we journaliste Anne Cattrell al uit The Ice House, Walters eersteling, uit 1992. Behalve een moderne variant op de ouderwetse whodunnit met klassieke ingrediënten als een verlaten landhuis met Kerst, een `onecht kind' en rijke erfgenamen die op het slechte pad zijn geraakt, is Fox Evil ook een vernuftig spel rond het woord fox. Zo heet de bewoner van het landhuis naast het lapje grond waar Fox Evil zijn groepje trekkers hun kamp heeft laten opslaan, James Lockyer-Fox. Deze oude heer wordt door kwaadaardige dorpsbewoners langzaam de dood ingedreven. Zij beschuldigen hem ervan zijn vrouw Ailsa te hebben vermoord die een paar maanden eerder dood op het terras was gevonden. Al bewijst het forensisch onderzoek dat het bloed naast haar lichaam geen mensen- maar vossenbloed is, de roddels en de dreigende telefoontjes houden aan. Angstig en eenzaam gemaakt, gaat de aristocraat ertoe over zijn ter adoptie afgestane kleindochter op te sporen, een stap waarmee hij Nancy Smith (zoals deze interessante dame nadrukkelijk-gewoontjes blijkt te heten) in groot gevaar brengt. Zoals gewoonlijk bij Walters, dragen kwaadaardig geklets, vooroordelen en misverstanden tussen mensen ook in Fox Evil weer bij aan een naargeestig en gevaarlijk sociaal klimaat. Meesterlijk schetst ze twee valse burgerdames die hun gedeelde rancune aanzien voor vriendschap en niets beters te doen hebben dan kiften op hun mannen, van wie ze voor hun status en inkomen afhankelijk zijn.

Vossen alom in Fox Evil. Beschreven haar vorige twee romans, The Shape of Snakes en Acid Row, milieus van grootstedelijke verloedering, Fox Evil speelt in het fraaie Dorset (waar de auteur zelf woont). Daar leven vossen en wordt de politieke strijd om de vossenjacht metterdaad uitgevochten, een wreed gebruik waar de vermoorde Ailsa in haar laatste jaren tegen protesteerde. Net als in Acid Row heeft Minette Walters ook dit keer de sentimentele verleiding niet kunnen weerstaan om een held(in) te creëren, een nobel, dapper personage, dat misschien weinig realistisch is, maar wel maakt dat deze thriller tegelijk iets sprookjesachtigs heeft.

Minette Walters: Fox Evil. Macmillan, 415 blz. €19,99

    • Jolande Withuis