Cohen: geen schade na premieravontuur

PvdA'er Job Cohen kan zonder politieke problemen verder als burgemeester van Amsterdam. De kritiek die VVD, CDA en D66 afgelopen week uitten op Cohens uitlatingen als PvdA-politicus en zijn mogelijke vertrek naar Den Haag, is verstomd, zo blijkt uit een rondgang.

De PvdA vormt in Amsterdam samen met VVD en CDA het college. VVD-fractievoorzitter Frits Huffnagel is ,,blij'' dat Cohen burgemeester van Amsterdam blijft en geen premier wordt. Wel vindt hij dat Cohen het vertrouwen van de Amsterdammers moet ,,herwinnen''. Want Cohen heeft bij zijn aantreden als burgemeester, twee jaar geleden, gezegd het zes jaar te willen zijn. Bij de volgende raadsvergadering zal Huffnagel hem vragen of Cohen ,,bereid is zijn belofte opnieuw te breken''.

Ook wethouder Hester Maij (CDA) is ,,blij'' dat Cohen geen premier wordt, maar dan vooral omdat haar partijleider Balkenende het wel wordt. De gespannen verhouding tussen haar partijleider en die van de PvdA, Wouter Bos, heeft volgens Maaij geen gevolgen voor de samenwerking in bestuurlijk Amsterdam. ,,Die is goed.'' Vooral met de helft van de PvdA-fractie (15 zetels) die ,,niet dogmatisch maar pragmatisch is'', kan ze goed werken. Maij wijst erop dat de campagne van het CDA ,,tenminste over inhoud'' ging en niet ,,slechts een missverkiezing'' was, zoals die van de PvdA.

D66 is tevreden dat Cohen zijn taak als burgemeester afmaakt. Hij is volgens die fractie ,,net zover ingewerkt dat hij als burgemeester in staat is een serieuze aanvang te maken met de grote problemen in de stad''.

Afgelopen week vlogen de verwijten tussen VVD en PvdA over en weer. Cohen waarschuwde in Het Financieele Dagblad voor de ,,sociale verwijdering'' die bevorderd zou worden als de VVD verder regeert. Hij doelde op de verhouding tussen autochtonen en allochtonen. VVD-leider Zalm repliceerde dat men met een bestuurder als Cohen op het gebied van integratie weinig bereikt, gezien diens beleid in de hoofdstad van ,,pappen en nathouden''.

Ook de Amsterdamse loco-burgemeester Geert Dales (VVD) was geïrriteerd. ,,Ik voel me als VVD'er echt beledigd. De VVD ijvert juist voor voor integratie.'' Bovendien, zei hij, hoort een neutrale burgemeester niet zulke politieke uitspraken te doen.