CDA wil zelf voorzitter Kamer leveren

In de strijd om het nieuwe voorzitterschap van de Tweede Kamer krijgt de VVD'er Weisglas concurrentie vanuit het CDA. Die partij schuift volgende week een eigen kandidaat naar voren.

Dit heeft CDA-leider Balkenende gisteren gezegd. Een woordvoerder zei vanmorgen er niet aan te twijfelen dat dit gebeurt.

Het CDA dong na de parlementsverkiezingen vorig jaar mei niet mee naar het voorzitterschap van de Tweede Kamer, omdat de christen-democraten, die toen ook de grootste partij waren, met oud-minister Braks het voorzitterschap van de Eerste Kamer bezetten. Na de verkiezingen van de Provinciale Staten in maart kiest de senaat een nieuwe voorzitter. ,,Dat maakt de situatie anders'', aldus Balkenende. Braks is niet meer herkiesbaar voor de Eerste Kamer.

De CDA'er Verburg, eerste ondervoorzitter van de Tweede Kamer, zei vanmorgen geen ,,belangstelling te hebben voor de functie van voorzitter''. Gisteren is aan alle fractieleden van het CDA gevraagd zich te melden als ze belangstelling hebben voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Ook de PvdA deed die oproep aan de fractieleden. Bij de VVD staat dit onderwerp pas volgende week op de agenda.

Weisglas, de huidige Kamervoorzitter, hoopt te worden herkozen. ,,Het is een fantastische functie waar ik graag mee wil doorgaan.''

Tot vorig jaar leverde de grootste partij altijd de voorzitter van de Tweede Kamer. In mei werd met deze politieke traditie gebroken nadat Weisglas zichzelf kandidaat had gesteld. Zijn partij schoof oud-minister Jorritsma naar voren. De LPF vaardigde Jansen van Raay af. Weisglas kreeg toen de meeste stemmen.

De fractiesecretarissen in de Tweede Kamer spraken gisteren af dat de procedure van een open verkiezing opnieuw zal worden gevolgd. Dat betekent dat de Kamer donderdag, na de installatie van de nieuwe Kamer, de profielschets van de voorzitter vaststelt en kandidaten zich kunnen melden. Naar verwachting vindt de verkiezing op 4 februari plaats.

,,De Kamer telt dertig nieuwe leden. Vijftig andere leden zijn pas in mei vorig jaar aangetreden'', aldus Weisglas. ,,De Kamer heeft onder deze omstandigheden behoefte aan een ervaren en ingewerkte voorzitter.''