Buren eisen dat Irak beter meewerkt

Irak moet beter samenwerken met de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties om te voorkomen dat het tot oorlog komt.

Dat hebben de buurlanden van Irak in een verklaring laten weten na de regionale top van gisteren in Istanbul. ,,Een oorlog komt snel dichterbij'', aldus de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Yakis. ,,Maar de landen van deze regio willen niet nog een keer een oorlog meemaken met zijn gruwelijke gevolgen.''

Aan de conferentie namen naast gastheer Turkije ook Syrië, Egypte, Jordanië, Saoedi-Arabië en Iran deel. Op voorhand was in Turkije gespeculeerd dat de top naast een harde boodschap voor Irak toch ook enige harde woorden voor de Verenigde Staten in petto zou hebben. Maar in de slotverklaring wordt Washington verder niet met name genoemd.

Wel stelt de tekst dat het de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is die uiteindelijk bepaalt in hoeverre Irak aan de eisen van ontwapening heeft voldaan. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Kamal Kharrazi, is deze opmerking een duidelijk signaal aan de VS dat zij niet unilateraal actie kunnen ondernemen tegen Bagdad.

Op de confererentie is, aldus Yakis, verder niet gesproken over de mogelijkheid om de Iraakse leider Saddam Hussein op te roepen in ballingschap te gaan. Vooraf was in de internationale pers gespeculeerd dat de buurlanden van Irak zo'n ballingschap nog als de enige mogelijkheid zagen om oorlog te voorkomen.

Het overleg, dat ,,wanneer noodzakelijk'' in de Syrische hoofdstad Damascus wordt voortgezet, was voor de Turkse gastheren een succes. Als het tot een aanval op Irak komt zal Turkije de VS zeker moeten helpen.

Turkije vreest zo'n oorlog echter. De bevolking is in meerderheid tegen en daarnaast wil Turkije de altijd toch al wat precaire betrekkingen met zijn voornamelijk Arabische buurlanden niet al te zeer belasten. Met de top heeft Ankara een duidelijk signaal gegeven dat het alles op alles zet om oorlog te voorkomen. Daarnaast heeft het een dialoog kunnen voeren met de andere buurlanden van Irak en zo de banden met die landen ietwat kunnen aanhalen, voordat de storm over Irak losbreekt.