Brussel wil zelf praten met VS

De Europese Commissie wil zelf met de Verenigde Staten gaan onderhandelen over de veiligheidscontrole op containers die vanuit Europese havens naar de VS worden verscheept. De Commissie verzet zich tegen de bilaterale akkoorden die zeven lidstaten (waaronder Nederland) met de VS sloten na de terroristische aanslagen op 11 september 2001.

Deze akkoorden ondermijnen volgens de Commissie de eerlijke concurrentie tussen Europese havens, omdat havens met een Amerikaans `veiligheidslabel' gemakkelijker hun goederen naar de VS kunnen afvoeren. De bilaterale akkoorden maken het mogelijk dat Amerikaanse douaneambtenaren in bijvoorbeeld Rotterdam containers controleren die voor de VS zijn bestemd.

De Europese Commissie wil nu van de vijftien EU-lidstaten een mandaat om namens de EU met Washington te onderhandelen over een acceptabele regeling voor douanecontrole op goederen – met name in containers – in verband met een mogelijke terroristische dreiging. Het gaat om een aanpassing van de in 1997 gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de VS op het gebied van de douane. ,,De Commissie deelt de Amerikaanse zorgen en wil de eerdere eenzijdige Amerikaanse maatregelen integreren in gezamenlijk overeengekomen acties die een evenwicht vinden tussen de noodzaak van veiligheid en van het faciliteren van de handel'', aldus Eurocommissaris Frits Bolkestein (Interne Markt).

De Europese Commissie maakt zich ook zorgen over een Amerikaanse plan om vanaf 2 februari alle transporteurs te verplichten om 24 uur voordat goederen worden geladen transportdocumenten naar de Amerikaanse douane te sturen. Volgens de Commissie kan dit de handel ernstig verstoren. Zij spreekt ook van ,,extra-terroriale werking'' van Amerikaanse regels.

De Commissie heeft al eerder procedures aangespannen tegen vier lidstaten (Nederland, België, Duitsland en Frankrijk) wegens hun bilaterale akkoorden. Groot-Brittannië, Spanje en Ierland kunnen een procedure tegemoet zien.