Brief Balkenende

Hieronder volgt de letterlijke tekst van de adviesbrief van CDA-leider Balkenende aan koningin Beatrix.

,,Majesteit,

Op 24 januari vroeg U mij advies over de aanvang van de (in)formatiewerkzaamheden voor de totstandkoming van een nieuw kabinet. Namens de CDA-fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal moge ik u daarop het volgende antwoorden.

De CDA-fractie voelt gegeven de verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag 22 januari 2003 een zware verantwoordelijkheid om haar bijdragen aan het landsbestuur en daarmee het herstel van vertrouwen en wederzijds respect in onze samenleving voort te zetten.

De vorming van een nieuw kabinet zal dan ook zorgvuldig ter hand moeten worden genomen. Wij stellen u voor een informateur van CDA-huize te benoemen die een verkennende analyse uitvoert. Uit deze analyse moet blijken welke gevolgtrekkingen door de partijen worden getrokken naar aanleiding van de verkiezingen. Voorts welke programmatische verschillen en overeenkomsten van wezenlijk belang zijn voor de totstandkoming van een nieuw kabinet. En die tevens een inventarisatie uitvoert van de bereidwilligheid van de verschillende partijen om de onderhandelingsgesprekken aan te gaan.

Met de meeste hoogachting,

J.P. Balkenende''