Vliegvakanties

In tegenstelling tot wat het Nederlands Comité van het IUCN beweert (NRC Handelsblad, 18 januari), is vliegen vaak de beste manier om met vakantie te gaan. Nog los van de comfort- en tijdfactor is vliegen, afhankelijk van de bestemming, veelal de meest milieuvriendelijke vorm van transport. Met een charter naar de Spaanse Costa's bijvoorbeeld, is minder schadelijk voor het milieu dan een reis per trein naar diezelfde bestemming.

Bezorgdheid voor het milieu is op zijn plaats, maar niemand, ook het milieu niet, is gediend bij het op onzin gebaseerde aanpraten van schuldgevoelens bij consumenten. Het is vervelend dat een aardig initiatief, namelijk het milieubewust maken van toeristen door het IUCN, niet meer serieus genomen kan worden omdat zij in hun argumentatie gebruik maken van subjectieve bronnen.

Voor alle duidelijkheid: toerisme is over het algemeen niet goed voor `het milieu'. Net zo min als om het even welk menselijk handelen trouwens.Laten we echter de zaken niet erger maken dan ze zijn. Het lijkt wel of milieuclubs in hun strijd om de honderden miljoenen euro's die jaarlijks beschikbaar zijn via ministeries, de Postcodeloterij en particuliere donaties alles geoorloofd vinden.

Natuurlijk zitten er nadelen aan luchtvaart, maar die liggen eerder op het vlak van geluidhinder dan bij de, vergeleken met andere vormen van vervoer, geringe milieueffecten.

    • Directeur Platform Nederlandse Luchtvaart
    • Philip Hofmeijer