Verkiezingen 4

In NRC Handelsblad van 17 januari las ik dat lijsttrekker Zalm lijsttrekker Bos verwijt dat deze in het debat over de bezuinigingen bedrog pleegt. In NRC Handelsblad van 13 januari stelden de hoogleraren R. Beetsma en S. van Wijnbergen dat naast de LPF ook de andere partijen zich aan Latijns-Amerikaans boekhouden schuldig maken. Bij die andere partijen zou de VVD ,,die meer hot air in zijn voorspellingen heeft dan CDA en PvdA bij elkaar'', in dit opzicht bovenaan staan. De twee economen leggen dit ook uit en komen onder meer tot de conclusie dat het bedrag van 4,1 miljard aan besparingen als gevolg van (veronderstelde) loonmatiging, zoals Zalm heeft berekend, veel te hoog is. De omstandigheid dat de overheid geen bruto maar netto lonen uitbetaalt, zou volgens het Planbureau meebrengen dat het door loonmatiging te besparen bedrag met 2 miljard moet worden verminderd.