Verkiezingen 2

Nadat bij de vorige verkiezingen de arrogantie van de PvdA genadeloos werd afgestraft, is aan de christen-democratische euforie, die daar mede het gevolg van was, een einde gekomen. In een regeerperiode van ruim een half jaar is Balkenende niet in staat gebleken de kwakende kikkers in zijn kruiwagen te houden.

De campagne van het CDA was niettemin gebaseerd op zijn gemankeerde leiderschap. De arrogantie ging zover, dat het CDA eens te meer inzette op een coalitie met de VVD en dat daarvoor de stilzwijgende steun van de LPF niet werd uitgesloten, dit onder het mom van het streven naar een stabiele regering. Het draagvlak daarvoor is verkruimeld, terwijl Nederland schreeuwend behoefte heeft aan stabiele regering met een evenwichtig beleid. Ter rechterzijde was tijdens de verkiezingscampagne enig verantwoordelijkheidsbesef ver te zoeken. Het moet worden afgewacht of men dat, nu de kiezer zich heeft uitgesproken, alsnog weet op te brengen.

    • Gui van Hooijdonk