TUI moet niet kopen

Het gerucht doet regelmatig de ronde dat de Duitse touroperator TUI, eigenaar van de Nederlandse reisorganisaties Holland International en Arke, op de drempel staat zijn kleinere Zwitserse concurrent Kuoni over te nemen.

Maar als we mogen afgaan op de jongste cijfers van TUI kunnen de besprekingen de komende tijd beter op een laag pitje worden gezet.

Net als de rest van de bedrijfstak heeft TUI last van terugloop van het toerisme en bezorgdheid over een mogelijke oorlog in Irak. De winst vóór belastingen en afschrijvingen van het concern daalde van 811 miljoen euro vorig jaar naar 600 miljoen euro nu. De boekingen laten ook een inzinking zien, in Duitsland zelfs met 4,5 procent. Een van TUI's drijfveren voor een overname van Kuoni is een uitbreiding van de activiteiten buiten de door een recessie getroffen Duitse markt, die ongeveer 40 procent van de omzet voor zijn rekening neemt. Maar net als TUI heeft het Zwitserse bedrijf te kampen met een tegenvallende omzet, in Zwitserland en Scandinavië. TUI weigerde ook in te gaan op zijn vooruitzichten voor 2003, wat duidelijk geen goed teken is.

Daarnaast staat de enorme schuldenlast van TUI van 5,7 miljard euro een grote overname in de weg, zeker nu het concern zich toch al zorgen maakt over zijn kredietwaardigheidspositie. TUI heeft enige vordering geboekt in het afstoten van bedrijfsonderdelen door de verkoop van zijn divisie Preussag Energie, maar moet nog steeds een aantal overeenkomsten afronden om zijn schuldsaneringsdoelstelling voor 2003 van 4 miljard euro te verwezenlijken.

Nu er in deze bedrijfstak nog maar vier grote spelers over zijn, is er bovendien geen urgente behoefte aan een consolidatie op grote schaal. Als TUI echt iets wil kopen, kan het altijd een deel van de in problemen verkerende Britse concurrent My Travel overnemen. Dat bedrijf heeft bezittingen moeten verkopen om zijn schuldenlast te verminderen. Maar TUI doet er wellicht beter aan zich vooral te richten op het beter vullen van zijn eigen reizen.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Sara Henkin