Reacties op plan Fischler: `laf', `gedurfd'

De gisteren gepresenteerde hervormingsplannen van Europees landbouwcommissaris Fischler zijn slecht ontvangen door zowel landbouw- als milieuorganisaties. Dierbeschermers zijn daarentegen tevreden.

Volgens land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland zullen zwakke bedrijven ten onder gaan als de maatregelen, waaronder verlaging van de melk- en boterprijs, worden ingevoerd. Milieudefensie noemt de voorstellen ,,laf''. Demissionair minister Veerman (Landbouw) vindt Fischlers hervormingsplannen ,,gedurfd, maar noodzakelijk''.

,,De voorstellen bieden perspectief voor een meer marktgericht en duurzaam landbouwbeleid'', zegt minister Veerman in een persverklaring. Volgens Veerman is de Commissie, ondanks de verlaging van de zuivelprijzen, tegemoet gekomen aan Nederlandse wensen op het gebied van de zuivel en aardappelzetmeel.

Land- en tuinbouworganisatie LTO deelt het enthousiasme van de minister niet. De voorstellen betekenen volgens LTO een ,,forse aderlating voor duizenden melkveehouders en landbouwers''. LTO-voorzitter G. Doornbos: ,,Niemand schiet hier iets mee op: de prijzen voor de consument gaan niet omlaag, de belastingbetaler gaat niet minder betalen en de inkomens van boeren komen nog minder onder druk.''Doornbos denkt dat zwakke bedrijven ,,over het randje zullen worden geduwd'' als de voorstellen door de ministers van Landbouw worden geaccepteerd.

Secretaris F. Beekman van het Productschap Zuivel is iets voorzichtiger. De toekomst voor de zuivelbedrijven hangt volgens hem van veel meer af dan alleen de voorstellen. ,,Er zijn veel factoren in de wereldeconomie die invloed hebben op de zuivelsector. De olieprijs bijvoorbeeld, want veel olieproducerende landen zijn grote zuivelafnemers.''

Niettemin denkt Beekman dat de maatregelen hard zullen aankomen als de markt tegenzit. ,,Alle zuivelproducerende bedrijven zullen hun inkomen behoorlijk zien teruglopen.''In 2008 zal de de interventieprijs waartegen de EU onverkochte voorraden opkoopt met 28 procent zijn gedaald. ,,Maar ook een kleine prijsdaling heeft grote gevolgen. De winstmarges zijn al niet erg groot.''

Milieudefensie is `zwaar teleurgesteld' over de landbouwplannen. ,,De Commissie laat alles bij het oude'', zegt een woordvoerder. ,,Steun aan de grote boeren, terwijl het milieu wordt afgescheept met een fooi.'' De organisatie kritiseert de exportsubsidies en vindt dat er te weinig geld wordt uitgetrokken voor dierenwelzijn, duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling. De Commissie stelt subsidies voor ten behoeve van een beter welzijn van productiedieren. ,,Zij bieden een historische kans het welzijn van dieren in de veehouderij structureel te verbeteren'', meent de Dierenbescherming.