Prins-Clausleerstoel

De universiteit Utrecht krijgt een Prins-Clausleerstoel, met ontwikkelingssamenwerking als vakgebied. De leerstoel wordt elk jaar door een andere wetenschapper bekleed, om beurten benoemd door de universiteit en het Institute for Social Studies (ISS). Een board of trustees bereidt de benoeming voor. Prinses Máxima is voorzitter van de board, vice-voorzitter is oud-politicus B. de Gaay Fortman. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst meegedeeld.

Voor het bekleden van de leerstoel komen jonge wetenschappers uit Afrika, Azië of Latijns-Amerika in aanmerking. Met de instelling van de Prins Claus Chair in Development and Equity willen de universiteit en het ISS hun respect en waardering uitdrukken voor de persoon van prins Claus en zijn inzet voor een evenwichtige ontwikkeling in de wereld.

Koningin Beatrix en prinses Máxima zijn op 6 maart aanwezig bij een speciale academische zitting in de Domkerk te Utrecht. Dan krijgt ook Enrique Iglesias, president van de Inter-American Development Bank, een eredoctoraat.