Pensioenopbouw

In NRC Handelsblad van 5 januari stelt prof. L. Stevens dat de bestaande vrijstelling van de premieheffing voor 65-plussers met een hoog inkomen afbreuk doet aan het solidariteitsprincipe dat er tussen generaties moet bestaan. Ik begreep dat niet helemaal en omdat ik zelf onlangs tot de AOW-gerechtigden ben gaan horen vroeg ik me af hoe onsolidair ik dan wel ben. Ik heb ongeveer 40 jaar gewerkt en daarvan tenminste 35 jaar de maximum AOW-premie betaald.

Hoeveel premie ik in totaal heb betaald kan ik niet meer achterhalen, maar ik weet zeker dat ik wel heel erg oud moet worden om die premie ook maar bij benadering terug te ontvangen. Bij het opbouwen van een AOW-pensioen betalen mensen een deels inkomensafhankelijke premie om daarna een nominale uitkering te ontvangen.

In dat systeem is al een flink stuk solidariteit ingebouwd.

Vergen van mensen met een goed inkomen dat ze eerst een inkomensafhankelijke premie betalen, om daarna ook nog eens een inkomensafhankelijke uitkering te ontvangen valt naar mijn mening in de categorie dubbel plukken. De overheid wordt dan wel een erg malafide verzekeraar.

Ik zie dan ook geen solidariteits-argumenten om een AOW-pensioen anders te behandelen dan aanvullende pensioenen en lijfrenteverzekeringen, waar de premiebetaling stopt na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Als Stevens zich zorgen maakt over de toekomstige betaalbaarheid van de AOW dan is premieheffing via de belastingen vast niet de beste remedie. In een aantal ons omringende landen worden vrijwel alle pensioenen via een omslagstelsel opgebouwd en daar stijgt de paniek over de toekomstige betaalbaarheid nog erger dan bij ons.

Het zou, denk ik, beter zijn om de AOW tot een gewoon onderdeel van onze pensioenopbouw te maken en pensioenfondsen de opdracht te geven om over het gehele inkomen premies te innen en dat geld netjes te beheren.

Dat dan aan de onderkant van het pensioengebouw een stuk solidariteitspremie wordt geheven bij de beter verdienenden, ten gunste van de minder verdienenden is alleen maar toe te juichen. In ieder geval wordt dan voorkomen dat miljarden uit onze WAO-premiepot opgeofferd worden aan de politieke waan van de dag.

    • Dr. B.A. de Jong