Onderwijs snoeit dienst lerarentekort

Het ministerie van Onderwijs krimpt de directie Arbeidsvoorwaarden en beroepskwaliteit, die zich bezighoudt met de bestrijding van het lerarentekort, met minimaal 20 procent in.

Dat bevestigt een woordvoerder van het departement. De maatregel is opvallend, omdat het lerarentekort inmiddels tot recordhoogte is gestegen. De bezuiniging moet in 2006 voltooid zijn. Als dan blijkt dat het lerarentekort grotendeels is opgelost, zal de bezuiniging nog hoger uitvallen, zegt de woordvoerder.

Het ministerie sluit gedwongen ontslagen bij de dienst niet uit, ,,maar we proberen die uit alle macht te voorkomen''. Het ministerie hoopt dat de krimp via natuurlijk verloop zal gaan.

Volgens cijfers van het departement komt het basisonderwijs de komende drie jaar 28.000 leraren tekort, het voortgezet onderwijs heeft tot 2006 een tekort van 17.000 fulltime leraren. Volgens de Onderwijsinspectie staat de kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs hierdoor steeds verder onder druk.

Ambtenarenbond AbvaKabo FNV is woedend over de plannen om de directie Arbeidsmarktbeleid in te krimpen. Volgens de bond komt de bestrijding van het lerarentekort hierdoor in gevaar. ,,De bezuinigingen worden zonder doordacht plan doorgevoerd'', zegt bestuurder E. Merlijn.

Volgens het ministerie komt de bestrijding van het lerarentekort niet in gevaar, omdat de directie haar `kerntaken' gewoon blijft uitvoeren. De directie maakt beleid om het vak van leraar aantrekkelijker te maken, onderhandelt over CAO's en adviseert de minister. Omdat scholen steeds meer ruimte krijgen voor eigen personeelsbeleid is minder sturing van bovenaf nodig bij het werven van leraren, aldus het ministerie.

In het regeerakkoord van het kabinet-Balkenende spraken de ministers deze zomer af hun ambtenarenapparaat in te krimpen met 11 procent. Het ministerie van Onderwijs wil op sommige directies nog zwaarder bezuinigen, omdat de toegenomen vrijheid van scholen minder ambtenaren vergt. Het geld dat hierdoor vrijkomt wil het ministerie steken in de verbetering van de dienstverlening.

Omdat scholen meer overheidsgeld naar eigen inzicht mogen besteden de `lumpsum' snijdt het departement ook in de Centrale Financiën Instellingen (CFI). Deze verzelfstandigde organisatie, die de bekostiging van de onderwijsinstellingen coördineert, moet tot 2006 met minimaal 25 procent netto inkrimpen. AbvaKabo FNV eist dat de extra bezuinigingen die het ministerie van Onderwijs zichzelf heeft opgelegd van tafel gaan. Omdat er vooral op het personeel wordt gekort, zal de werkdruk voor de ambtenaren onaanvaardbaar hoog worden, zegt de bond.

    • Guus Valk