Gepensioneerden Unilever eisen zetel in pensioenfonds

De gepensioneerden van het pensioenfonds van Unilever willen via de rechter vertegenwoordigd blijven in het bestuur van het fonds. Zij hebben zich, samen met Unilever Nederland, gekant tegen de benoeming van een werknemersvertegenwoordiger in het bestuur van het fonds die in de plaats komt van een gepensioneerde.

Maandag dient een kort geding van de werknemersraad van het pensioenfonds om zijn beoogde kandidaat, R. den Outer, benoemd te krijgen in het bestuur. Den Outer is tevens de voorzitter van de werknemersraad.

Het geding is ongewoon omdat gepensioneerden het doorgaans zonder de expliciete steun van de werkgever moeten doen om in het bestuur van een pensioenfonds te komen. De besturen van pensioenfondsen bestaan voor de helft uit afgevaardigden van werknemers, voor de andere helft uit werkgeversvertegenwoordigers.

Het bestuur van het Nederlandse pensioenfonds van Unilever (3,4 miljard vermogen begin 2001) heeft acht leden: vier namens werkgever Unilever Nederland, vier namens de werknemers. In de laatste delegatie kunnen ook gepensioneerden zitten. Het bestuurslidmaatschap van de ene gepensioneerde is 31 december verstreken, en de werknemersraad wilde hem niet herbenoemen.

Unilever vindt een bestuur zonder gepensioneerde een onwenselijke situatie, zegt een woordvoerder van het voedings- en wasmiddelenconcern. Bij het Nederlandse pensioenfonds zijn 5.000 werknemers aangesloten en 12.000 gepensioneerden.

Unilever beroept zich bij de steun voor een gepensioneerde op een herenakkoord uit 1994, dat inhoudt dat de gepensioneerden een kandidaat kunnen voordragen voor het bestuur en dat de werknemersraad, die de formele voordracht doet, de aanbevolen persoon ook daadwerkelijk voor benoeming voordraagt.

De adviesrol van werknemers en gepensioneerden bij het Unilever pensioenfonds is gecompliceerder dan bij de meeste andere fondsen, doordat twee adviesfora bestaan. De werknemersraad, waarin actieve werknemers zitten, doet bindende voordrachten voor bestuursbenoemingen, de deelnemersraad, waarin gepensioneerden een ruime meerderheid hebben ten opzichte van werknemers, voert de wettelijke adviestaken uit.

Volgens Den Outer heeft de werknemersraad een kandidaat uit eigen kring gekozen omdat hij bang is dat de deelnemersraad meer bevoegdheden naar zich toe wil trekken.