Geïsoleerde ama's

Het artikel `Geïsoleerde ama's voelen zich slaven' (NRC Handelsblad, 16 januari), geeft ons een beeld van het kamp voor alleenstaande minderjarige asielzoekers te Vught. Daar zijn op het ogenblik 60 ama's ondergebracht. Zij verkeren daar in een volstrekt isolement van de buitenwereld. Ook journalisten worden geweerd. En indien deze in een bijzonder geval toch naar binnen komen, mogen zij geen vragen aan de ama's stellen.

Daar worden deze in alle opzichten, zowel mentaal als handvaardig klaargestoomd voor hun terugkeer naar hun land van oorsprong. Van de vroege ochtend tot de late avond is hun leven gevuld met een door de leiding vastgesteld programma. Alleen het laatste uur van de dag staat hun ter vrije beschikking.

Segregatie in topvorm, een beleid dat totalitaire trekken vertoont. Een beleid waarin blijkbaar voor het besef van medemenselijkheid en het bewustzijn, dat ook deze jonge mensen medeburgers zijn, geen plaats is.

    • J.D. Dengerink