`Bouwgegevens niet openbaar'

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) moet vertrouwelijk omgaan met bedrijfsgegevens van bouwondernemingen die zij onderzoekt wegens mogelijke kartelafspraken.

Dat heeft de rechter in Den Haag gisteren beslist in een vonnis in kort geding dat drie bouwondernemingen vorige week hadden aangespannen. De NMa mag de bedrijfsgegevens slechts verstrekken aan de bouwbedrijven die zij verdenkt van het maken van onwettige afspraken met de bouwer waarvan de gegevens afkomstig zijn. Derden, zoals bijvoorbeeld gemeenten, mogen niet over de gegevens beschikken.

Dochterondernemingen van de beursgenoteerde bouwconcerns BAM en Volker Wessels Stevin en het bouwbedrijf Snitjer uit Tynaarlo hadden het kort geding tegen de NMa aangespannen omdat zij bang waren dat andere bouwondernemingen door inzage in bedrijfsgevoelige informatie concurrentievoordeel zouden hebben. Al tijdens de zitting bereikten de advocaten van de NMa en de bouwbedrijven overeenstemming over de partijen die wel inzage zouden mogen krijgen. Dat zijn de bouwers tegen wie de NMa `rapport opmaakt', de technische term voor het officieel uiten van een verdenking van het overtreden van de wet. Hierna mogen bouwers in verweer tegen de verdenking.