Regeling voor financiering concerns blijft

Nederland mag van de Europese Unie de fiscaal gunstige regeling voor concernfinanciering in elk geval geval nog tot eind 2010 handhaven. EU-bewindslieden van Financiën bereikten hierover gisteren een akkoord.

Dit akkoord maakt deel uit van een totaal fiscaal pakket, waartoe ook belasting op spaargeld hoort. Ook enkele andere lidstaten mogen bepaalde gunstige fiscale regelingen voor bedrijven nog tot eind 2010 handhaven. Voor België geldt dit voor de financiële coördinatiecentra, voor Luxemburg voor houdstermaatschappijen.

Staatssecretaris Van Eijck (Financiën, LPF) toonde zich gisteren ,,dolblij'' met het akkoord. ,,Het vestigingsklimaat in Nederland mag niet worden aangetast, maar moet worden opgekrikt'', zo onderstreepte hij. Alle bestaande beschikkingen over concernfinanciering kunnen nu worden gehandhaafd. De meeste hiervan lopen tot 2007 of 2010.

Ahold verhuisde zijn financieringsmaatschappij eerder naar Zwitserland wegens de onzekerheid over de regeling. Volgens de regeling kunnen bedrijven een deel van hun winst voor de financiering van dochters gebruiken, waardoor minder belasting wordt betaald.

De EU werkt aan het terugdringen van schadelijke belastingconcurrentie. Zo is in opdracht van de lidstaten door de Britse staatsscretaris Primarolo een lijst van 66 fiscale regelingen voor bedrijven opgesteld, waarvan tien Nederlandse, die tot schadelijke belastingconcurrentie zouden kunnen leiden. De concernfinancieringsregeling staat hier ook op.

Eurocommissaris Monti (Mededinging) wil onder meer de concernfinancieringsregeling aanpakken, omdat het om ongeoorloofde staatssteun zou gaan. Staatssecretaris Van Eijck gaat ervan uit dat Monti van verdere actie zal afzien na het politieke ,,signaal'' dat de lidstaten gisteren hebben gegeven.

Als Monti zijn actie toch zou doorzetten, kunnen de lidstaten van de Europese Unie dit volgens de EU-regels tegenhouden, indien zij hierin unaniem zijn. Dat is wel eens gebeurd met een Nederlandse fiscale regeling voor accijns op diesel. (Tot zover onze correspondent)

Directeur economische zaken Oudshoorn van werkgeversvereniging VNO-NCW is verheugd over het bereikte akkoord. ,,Bedrijven die nu gebruik maken van de beschikking hebben tot 2010 rust' `, zegt hij. Oudshoorn hoopt wel dat Monti zijn juridische procedure tegen de regeling stopzet.

Verder wil VNO dat er op korte termijn gestart wordt met het zoeken naar een nieuwe Europese regeling die in de plaats kan komen van de huidige concernfinancieringsmaatregel. ,,Gebeurt dat niet, dan zullen alle financieringsmaatschappijen uiteindelijk vertrekken uit Europa. Ahold vertrok vorig jaar al vanwege de aanhoudende onzekerheid. Die krijgen we niet meer terug, omdat we geen nieuwe beschikkingen mogen uitgeven'', aldus Oudshoorn. Ook moeten andere aantrekkelijke Nederlandse regelingen gehandhaafd blijven, stelt VNO.