Reddingsplan voor topvolleybalteams in gang gezet

Het verzoek tot faillissement van de stichting Topvolleybal Nederland (TVN) wordt morgen bij de rechtbank in Utrecht ingediend. Gelet de procedures wordt binnen drie weken een uitspraak gedaan, waarna een curator kan worden aangesteld. Vooruitlopend op het vonnis hebben de volleybalbond (NeVoBo) en sportkoepel NOC*NSF het reddingsplan voor de nationale teams inmiddels in gang gezet.

Directeur Topsport Marcel Sturkenboom en technisch directeur Joop Alberda van NOC*NSF en NeVoBo-directeur Peter van der Loo hebben gisteren in een gesprek met topsportcoördinator Toon van der Burgt hun medewerking aan het reddingsplan van internationals en coaches toegezegd. Daarmee staat vast dat de doorstart zal plaatsvinden onder de tijdelijke hoede van de nationale sportkoepel, met als uitgangspunt handhaving van het mondiale top 10-niveau van zowel het nationale mannen- als vrouwenteam. Bovendien hebben NOC*NSF en NeVoBo toegezegd dat de talentontwikkeling kan blijven doorgaan; binnen TVN zou dit onderdeel sneuvelen.

Zodra het faillissement van TVN een feit is, staat ook voor NeVoBo-voorzitter Herman van Zwieten niets een nieuwe beheersconstructie rond de nationale ploegen meer in de weg. Formeel zal de Bondsraad, als het hoogste bevoegde gezag binnen de Nederlandse volleybalbond, nog wel goedkeuring moet geven, maar Van Zwieten verwacht uit die hoek geen tegenwerking. De voorzitter: ,,Vooroverleg met de acht regiovoorzitters, die de bestuursraad vormen, heeft geleerd dat de achterban genegen is mee te werken aan het reddingsplan. Wat mij betreft doen we het Bondsraadsbesluit over deze kwestie dan ook schriftelijk af, tenzij één van de leden daar zwaarwegende bezwaren tegen heeft. Maar dat verwacht ik niet.''

Van Zwieten denkt dat NOC*NSF nog minimaal vier maanden nodig heeft om orde op zaken te stellen, maar hij verwacht dat de praktijk weerbarstig zal zijn en de nationale ploegen zeker tot 1 januari 2004 bij de sportkoepel `geparkeerd' zullen worden. De kritiek van onder anderen Joop Atsma, Tweede-Kamerlid en voorzitter van de wielrenunie, over oneigenlijk handelen in deze van NOC*NSF werpt Van Zwieten verre van zich. ,,De sportkoepel is er juist voor om bonden in nood te helpen. Gelet de mogelijke claims rond het faillissement van TVN is deze oplossing voor ons als bond zeer aangenaam. Ik zou NOC*NSF willen voorstellen om een facilitair bedrijf of iets dergelijks op te richt om in voorkomende gevallen bonden met soortgelijke problemen te kunnen helpen.''

Van der Burgt is vooral blij dat aan de wens van spelers en coaches is voldaan om oud-bondscoach Alberda nauw bij de reddingsoperatie wordt betrokken. ,,Daarover ben ik opgelucht, want na alle problemen hadden NOC*NSF en NeVoBo ook kunnen besluiten het korset aan te trekken. Gelukkig zijn nu alle programma's van de nationale teams voor 2003 zijn gegarandeerd. ''