Optimisme over arbeidsmarkt

De Nederlandse werknemer is optimistisch over de situatie op de arbeidsmarkt. Ondanks de oplopende werkloosheid en de problemen in sommige sectoren van de economie denken bijna negen van de tien werkenden zo nodig binnen een paar maanden een baan op hetzelfde niveau te hebben gevonden. Dat blijkt uit een onderzoek onder bijna 18.000 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar. Het optimisme heerst onder de gehele beroepsbevolking. Een meerderheid van de bouwvakkers denkt binnen een paar weken weer aan het werk te zijn, en ook de mensen in de zorg en het onderwijs zien geen vuiltje aan de lucht. Zelfs in de automatisering overheerst het optimisme, ondanks de berichten over massaontslagen bij enkele grote werkgevers in die sector. De twee groepen die uitgesproken negatief over de arbeidsmarkt denken, zijn journalisten en milieuwerkers. Die verwachten bij ontslag moeilijk een baan op hetzelfde niveau te kunnen vinden. Voor de zorg en het onderwijs is wel degelijk belangstelling. Een derde van de herintredende vrouwen of -mannen wil daar graag werken, maar dan het liefst in deeltijd.