Onderwijs: begin snel met hbo-artsen

Het ministerie van Onderwijs moet zo snel mogelijk de hbo-masteropleidingen tot praktijkverpleegkundige en doktersassistent bekostigen. Een aantal hogescholen biedt die opleidingen al aan, maar omdat de overheid er niet voor betaalt, is er te weinig belangstelling.

Dat hebben Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, GGZ Nederland en de HBO-raad gisteren per brief laten weten aan staatssecretaris Nijs (Onderwijs). Mensen die de masteropleidingen gevolgd hebben zijn in staat een deel van de taken van artsen over te nemen. Hierdoor kan het tekort aan artsen worden verminderd, aldus de briefschrijvers.

Het gaat om de opleidingen ,,nurse practitioner'' en ,,physician assistant''. Die duren na het behaalde hbo-diploma en enkele jaren werkervaring nog twee jaar. Ze zijn stukken korter en veel goedkoper dan de artsenopleidingen die al snel meer dan tien jaar duren.

Om de nieuwe beroepen waar deze studies toe opleiden een plaats in de zorg te geven, moet er een formele taakherschikking in de zorg komen. De Raad voor de Voksgezondheid en Zorg (RVZ) adviseert de overheid deze maand in het rapport Taakherschikking in de gezondheidszorg daar toe over te gaan.

De RVZ noemt in haar rapport ook een aantal concrete voorstellen, zoals een inloopcentrum waarbij patiënten een eerste advies krijgen over de afhandeling van hun gezondheidsklachten. Juist die taken kunnen door de nieuwe zorgmedewerkers worden verricht.

Overigens heeft Nijs eerder al aangegeven dat als er sprake is van bekostiging van masteropleidingen, de zorgopleidingen een redelijke kans maken. Maar dan moeten ze wel aan allerlei voorwaarden voldoen. Nijs hoopt daar voor het studiejaar 2004/2005 uitsluitsel over te kunnen geven.