Guzman scoort met gehaaide grappen

Javier Guzman staat nog steeds als student ingeschreven aan de Kleinkunstacademie, maar dat zou je niet zeggen. Bijna een jaar geleden won hij het Leids Cabaretfestival, voor de VARA maakte hij een vermakelijke Sinterklaasconference en voor de VPRO was hij het middelpunt van de serie 100% Ab, die als een sterke grap begon, maar zichzelf allengs te veel herhaalde. En intussen is hij bovendien begonnen aan zijn eerste theatersolo – met volle zalen als teken van zijn snel gegroeide populariteit.

Guzman (25) is dan ook een gehaaide grappenmaker, die vaak een verrassende draai vindt om te scoren. Met verbaasde ogen kijkt hij om zich heen, met een scherp observerende blik, en dan slaat zijn fantasie op hol. Hij verzint hoe het zou zijn als de criminelen steeds jonger worden, en als iedereen maar zou zeggen wat hij denkt, of hoe een Chinees met al die lettertekens in vredesnaam moet sms'en. Hij demonstreert hoe vrouwen dansen die van zichzelf weten dat ze mooi zijn, en hij staat stil bij de ongemakken van het leven – als je bijvoorbeeld zo graag meteen na het opstaan een krantje wilt lezen, en je bent geabonneerd op de NRC.

Als zoon van een Spaanse vader en een Nederlandse moeder noemt Guzman zichzelf ,,een halfallochtoon'', zodat zijn allochtonengrappen over iedereen kunnen gaan. Zelf zegt hij zijn best te doen beide nationaliteiten te combineren: ,,Dus dan val ik vrouwen wèl lastig, maar dan laat ik ze daarna hun eigen drank betalen.''

Bot heeft een losse vorm, die verraadt dat hij volop ervaring in de stand-up comedy heeft opgedaan. Zijn optreden valt in blokken uiteen; elk loopje naar de ijskast voor een nieuwe slok water betekent dat hij naar een volgend blok gaat.

In die opzet is ook ruimte voor wat losse grappen over de actualiteit, maar veel werk maakt Guzman daar niet van. Hoewel hij zich gisteren in een advertentie als SP-stemmer manifesteerde, laat hij het nieuws als werkterrein goeddeels liggen. En eigenlijk vind ik dat een beetje vreemd: zo veel talent om goed om zich heen te kijken en slim te reageren, zo streetwise, zo'n behendigheid in het onverhoedse omdraaien van de logica, en toch zo weinig aandrang tot de snelle satire. Terwijl over het nieuws juist dezer dagen van alles te zeggen is.

Bot, door Javier Guzman. Regie: Peter Heerschop. Gezien: 21/1 Kleine Komedie, Amsterdam. Tournee t/m 15/6. Inl: 020 - 6228074, www.javierguzman.com

    • Henk van Gelder