Condoomtekort op Stille Oceaaneilanden

De kleine eilandstaten in het zuiden van de Stille Oceaan kampen door toedoen van een Amerikaans verbod van steun aan geboortebeperkende hulp met een groot tekort aan condooms. Daardoor wordt de regio, waar seksueel overdraagbare ziekten vrijwel niet voorkomen, voor het eerst bedreigd door de ziekte aids.

De eilandstaten worden getroffen door een besluit van de Amerikaanse regering om de steun aan het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) stop te zetten. Dat besluit werd vorig jaar genomen. Het bevolkingsfonds zet zich in voor geboortebeperking en seksualiteit. Washington is onder druk van religieuze pressiegroepen van mening dat het VN-Bevolkingsfonds abortus en sterilisatie steunt. Volgens de VN zijn de beschuldigingen onjuist.

De kwestie is deze week onderwerp van gesprek tijdens een bijeenkomst in Auckland, Nieuw-Zeeland, van de ministers van Volksgezondheid uit de regio en Gemenebestlanden. De Nieuw-Zeelandse minister van Volksgezondheid, Annette King, heeft gezegd dat donoren zoals het Bevolkingsfonds de afgelopen jaren voor meer dan veertig procent van de geboortebeperkende middelen in de regio hebben gezorgd. Nu is dat percentage nog maar 27 procent.

De ministers van Gezondheid noemen dat zorgelijk omdat de eilanden in de Stille Oceaan over een ongekend jonge en dus seksueel zeer actieve bevolking beschikken. Het aantal mensen tussen 15 en 24 jaar is opmerkelijk groot.

Van oudsher is de invloed van de protestantse kerk in het Oceaangebied heel groot. Toch wordt ook daar, net als elders in de wereld, de bevolking steeds vroeger seksueel actief.

    • Hans van Kregten